Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) | Adana Plaza Hotel

ADANA PLAZA OTEL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla, Aytim Petrol Taşımacılık İnş. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından sizlerle olan iş ilişkimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir. 

İşlenecek kişisel verileriniz;

Konaklama ve rezervasyon işlemleri için alınan; ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, imza, adres, e-posta, telefon numarası, otelden çıkış yaptığına dair bilgi ile kimlik fotokopisi

Ödeme işlemleri dolayısıyla alınan fatura bilgileri, banka hesap bilgileri,

Kredili satış işlemleri dolayısıyla alınan; çalıştığınız firmanın vergi numarası, ticari sicil kaydı, vergi dairesi,  diğer otellerdeki referansı,

Mail order işlemleri dolayısıyla alınan; giriş çıkış tarihi ve ödeme bilgileri,

İnternet sitemizde bulunan iletişim formunu doldurmanız durumunda; ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve mesajınız

Covid-19 kapsamında alınan HES kodu (riskli/risksiz)

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; hizmet satış işlemlerinin yürütülmesi, misafir kayıtlarının oluşturulması, finans muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş denetiminin yapılması, can güvenliği ile fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, reklam/tanıtım/kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, online rezervasyon işlemlerinin yapılması amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz; çalışanlarımızla yüz yüze yapılan görüşmelerde sözlü olarak, doldurulan form ve dokümanlarla yazılı olarak ya da online işlemler, e-posta, güvenlik kamerası gibi elektronik kanallar kullanılarak toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak veya açık rızanız alınarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel verileriniz; Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak bankalara, iş dolayısıyla konaklayan misafirlerimizin çalıştıkları firmaya, gerekmesi durumunda avukatımıza, Kolluk Kuvvetleri ve Adli Makamlara KVKK’nın. 8.maddesinde şartlar çerçevesinde aktarılacaktır. Ayrıca kullanılan e-posta sisteminin (g-mail) yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle e-posta gönderilmesi durumunda iletişim verileriniz Kanun’un 9.maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılacaktır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre resepsiyonda ve de www.adanaplazaotel.com web sayfamızda bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Aytim Petrol Taşımacılık İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni

Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 


back to top
Travel Agency
Corporate
Loyalty
Book Now